ORGANIZACJA

Struktura organizacyjna
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Nakle n. Not.

1.Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego oraz Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

*Sekcja Higieny Żywności ,Żywienia i Przedmiotów Użytku

*Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

*Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

* Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych

* Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

* Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

* Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 

2.Oddział Laboratoryjny Badania Środowiska Komunalnego

3. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

4. Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy

5. Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny

6. Specjalista ds. Systemu Jakości

 

wytworzył:

wprowadził: Wioletta Stefańska

ostatnia zmiana: 02 01.2012