PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią działa na podstawie n/w aktów prawnych:

 

Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z póżn. zmianami)

 

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( Dz.U.  Nr.112 poz.654 z późn. zmianami)

 

 

wytworzył:

wprowadził: Wioletta Stefańska

ostatnia zmiana: 02.01.2012