REJESTRY I EWIDENCJE

w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią:

 

 1. Ewidencja decyzji
 2. Ewidencja nałożonych mandatów karnych
 3. Ewidencja nadzorowanych podmiotów i obiektów
 4. Ewidencja tytułów wykonawczych i postanowień o nałożeniu grzywny
 5. Ewidencja podejrzeń o zachorowania na chorobę zawodową.
 6. Ewidencja decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej
 7. Ewidencja decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
 8. Ewidencja zakładów, w których występują czynniki biologiczne
 9. Ewidencja zakładów , w których stosuje się w działalności zawodowej substancje i preparaty chemiczne
 10. Ewidencja zakładów , w których występują prekursory  kat. 2 i 3. 
 11. Ewidencja produktów niebezpiecznych zgłoszonych w systemie RAPEX
 12. Rejestr pobranych do badania próbek żywności i przedmiotów użytku w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu
 13. Ewidencja decyzji GIS na nową żywność
 14. Ewidencja pobranych do badania próbek  kosmetyków
 15. Ewidencja zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów
 16. Wykaz zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych
 17. Rejestr zachorowań na choroby zakaźne podlegające zgłaszaniu i rejestracji
 18. Rejestr dodatnich wyników badań laboratoryjnych
 19. Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS
 20. Ewidencja zgonów i podejrzeń zgonów z powodu chorób zakaźnych
 21. Ewidencja ognisk zatruć pokarmowych
 22. Ewidencja nosicieli pałeczek Salmonella oraz chorych na salmonellozę i czerwonkę
 23. Ewidencję nosicieli HBV i HCV i osób ze styczności
 24. Ewidencja chorych na WZW i osób ze styczności
 25. Wykaz pobranych próbek wody w ramach monitoringu
 26. Centralny rejestr próbek wody (monitoring kontrolny)

 

 

wytworzył:

wprowadził: Wioletta Stefańska

ostatnia zmiana: 27.07.2010