SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Dz.U.00.98.1071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Dz.U.02.5.46

 

 

wytworzył:

wprowadził: Wioletta Stefańska

ostatnia zmiana: 27.07.2010