SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nakle n. Not. pracuje w systemie zarządzania jakości w odniesieniu  do

wymogów normy PN – EN ISO/IEC 17020  2006r. „ Kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych” tj.:

-realizujące zadanie w ramach działalności oświatowo-zdrowotnej

-realizujące zadanie w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego

Oddział Laboratoryjny Badania  Środowiska Komunalnego pracuje w oparciu o wymóg normy PN-EN ISO /IEC 17025:2005 + Ap1:2007

Ogólne wymogi dotyczące kompetencji laboratoriów  badawczych i wzorujących.

System Jakości jest w pełni udokumentowany i wdrożony oraz poddany stałej ocenie zgodności i weryfikacji poprzez audyty

wewnętrzne i  zewnętrzne .W ramach Systemu Zarządzania Jakością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest ustanowiona

polityka jakości, której celem jest dążenie do zaspokojenia potrzeb klienta, przy jednoczesnym zapewnieniu klientom ochrony poufnej

informacji i praw własności.

 

                         

 

wytworzył: Dorota Ciaciuch

wprowadził: Wioletta Stefańska

ostatnia zmiana:3.06.2013 r.