Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 w Nakle n. Not.

 

 

W związku z gwałtownym wzrostem występowania w Niemczech zachorowań wywołanych niebezpieczną dla zdrowia toksyną wytwarzaną przez jeden ze szczepów Escherichia  coli, przypominam o konieczności zachowania zasad higieny podczas przygotowywania oraz spożywania żywności – w szczególności świeżych owoców i warzyw , które będą podawane na surowo. Przed poddaniem  warzyw myciu, należy je namoczyć, a następnie każdą ich część dokładnie i wielokrotnie umyć.

Pałeczka okrężnicy (E.coli) jest powszechnie występującą bakterią, ale tylko niektóre jej szczepy mogą produkować szczególnie niebezpieczne toksyny, które wywołują ciężkie schorzenia u ludzi.

Pierwszymi objawami zakażenia są bóle brzucha, czasami wymioty, krwawe stolce. U części osób rozwija się  zespół hemolityczno-mocznicowy, wynikający z uszkodzenia naczyń  krwionośnych w nerkach, a także w płucach, mózgu i sercu. Zespół hemolityczno-mocznicowy objawia się rozpadem krwinek czerwonych oraz niewydolnością nerek, często wymagającą dializ. W części przypadków uszkodzenie nerek może być trwałe.

Zakażenie przenosi się przez skażoną wodę, świeże warzywa (sałata, brokuły, pomidory, ogórki itp.), surowe mleko, sery z niepasteryzowanego mleka, bliski kontakt z osobą zakażoną (w środowisku domowym lub przedszkolnym) w wyniku zaniedbań higienicznych, a także kontakt z zakażonymi zwierzętami.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania z żywnością zawiera wydana przez Światową Organizację Zachorowań (WHO) ulotka informacyjna „Pięć kroków do bezpiecznej żywności”.

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Marzenna Wojciechowska

                                                                                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

                                                                                                    w Nakle n. Not.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n. Not. z dnia 28.01.2011 r. dla osób wykonujących badania kału w kierunku nosicielstwa zarazków schorzeń jelitowych

 

 

 

  I      Od dnia 1.02.2011 r. , próbki kału do badania w kierunku nosicielstwa   

         zarazków schorzeń jelitowych przyjmowane będą według nowych zasad:

 

  1. W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n. Not. ul. Al. Mickiewicza 11 ( I piętro – Laboratorium) przyjmowane są wyłącznie próbki od osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym (ozdrowieńcy, nosiciele) oraz od młodzieży uczącej się lub podejmującej naukę w zawodach , przy wykonywaniu , których istnieje możliwość przeniesienia  zakażenia na inne osoby w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz.U. Nr 133 poz. 939).

 

a)      Badania w/w osób wykonywane są nieodpłatnie.

b)      W przypadku młodzieży uczącej się,  wymienionej we wskazanym wyżej rozporządzeniu należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły/uczelni ,  potwierdzające fakt nauki w danym zawodzie.

c)  Próbki do badań przyjmowane są wyłącznie w środy w godzinach od 800  - 1000

      d) Wydawanie probówek , formularzy od badań oraz wyników badań i książeczek

           zdrowia - wyłącznie w środy w godzinach od 800  - 1400 (laboratorium PSSE).

 

  1. W Laboratorium  NZOZ  „Nowy Szpital w Nakle i w Szubinie” – Nakło n. Not. ul. Al. Mickiewicza 11 (budynek C) przyjmowane są wyłącznie próbki od osób  wykonujących badania do celów sanitarno-epidemiologicznych w związku z podejmowaną lub wykonywaną pracą , w odniesieniu do rozporządzenia wymienionego w p-cie 1.

a)      Badania w/w osób są odpłatne.

b)      W przypadku osób wykonujących badania do celów sanitarno-epidemiologicznych nie przedkłada się skierowania od lekarza (skierowanie od lekarza nie zwalnia z opłaty za badania).

c)      Przyjmowanie próbek do badań oraz wydawanie probówek , formularzy do badań , wyników badań, książeczek zdrowia – zgodnie z informacją podaną przez laboratorium szpitala w Nakle n. Not. – NZOZ „Nowy Szpital w Nakle i w Szubinie”.

 

   II    Badania próbek kału od osób wymienionych w p-cie 1 i 2 wykonywane są przez Dział

    Laboratoryjny – Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej Wojewódzkiej Stacji

    Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4.

 

  III   Próbki do badania dostarczać można też  bezpośrednio do Wojewódzkiej Stacji  

          Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4  (tel. 52 376 18 61).

 

 

 

 

 

 

Punkt przyjmowania próbek kału do badań mikrobiologicznych i parazytologicznych

oraz wydawania wyników w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

                                                  w Bydgoszczy

 

                                              czynny w godzinach :

 

                                                    poniedziałek 7 00 – 12 00

 

                                              wtorek 7 00 – 12 00   , 14 00 – 17 00

 

                                              środa 7 00 – 12 00

 

                                                    czwartek 7 00 – 12 00    

 

                                                    piątek 7 00 – 12 00  tylko wydawanie wyników

 

IV        W celu wykonania badania  należy pobrać 3 probówki i druki formularzy badań oraz 

             dostarczyć 3 próbki.

 

 V          Prawidłowa próbka powinna zawierać jedną „łopatkę” kału umieszczoną w

        probówce (ilość kału - wielkości ziarna grochu).

 

VI          Do każdej próbki należy dołączyć wypełniony formularz „Zlecenie badania”.

 

VIII       Z chwilą rozpoczęcia badań należy dostarczyć „Książeczkę zdrowia dla celów

         sanitarno-epidemiologicznych”, do której zostaną wpisane wyniki badań przez

         Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Dyrektor Powiatowej

                                                                        Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

                                                                                  w Nakle n. Not.

 

 

                                                                    mgr inż. Marzenna Wojciechowska

 

 

AKTUALNOŚCI n. t. profilaktyki grypy A /H1 N1/:

 

                          Informacje dla: dyrektorów, nauczycieli  i opiekunów

                                     w placówkach nauczania i wychowania

należy:

gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka

 

 

                               Wskazania  profilaktyczne dla rodziców:

 

 

 

                      Wskazania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

 

           pamiętajcie aby:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią zgodnie z pismem

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy Nr N.EP-447-3-140-1996-17642/09 z dnia 04.08.2009r.

Informuje o zmienionych zasadach postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza.

Link

 

 

 

 

 

 

 

Przypomnienie zasad postępowania wobec osób zgłaszających się
z objawami grypopodobnymi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
lub szpitalnego oddziału ratunkowego
albo izby przyjęć w szpitalu innym niż zakaźny

 

 

Krajowy Konsultant do spraw chorób zakaźnych oraz  Krajowy Konsultant  do Spraw Epidemiologii przypominają:

 

Jeżeli pacjent zgłasza się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć w szpitalu innym niż zakaźny z objawami grypopodobnymi  obowiązują następujące zasady postępowania:

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz izby przyjęć) dokonuje wywiadu epidemiologicznego i klinicznego, przeprowadza badanie fizykalne pacjenta. W przypadku  stwierdzenia kontaktu z osobą chorą na grypę A/H1N1 lub przybycia w ciągu ostatnich 7 dni z kraju, gdzie szerzy się epidemicznie nowa grypa A/H1N1 lekarz kieruje pacjenta do szpitala zakaźnego (oddziału zakaźnego), gdzie stosowane są  procedury określone wcześniej przez Konsultanta Krajowego do spraw Chorób Zakaźnych.

 

 

Uwaga:

  1. Jeżeli nie ma możliwości niezwłocznego przyjęcia pacjenta z objawami grypopodobnymi, w oczekiwaniu na badanie pacjent powinien być oddzielony od innych pacjentów oczekujących w izbie przyjęć (poczekalni);
  2. Pacjent powinien być poinformowany o podstawowych środkach ograniczających szerzenie się zakażeń (np. unikanie kontaktu twarzą w twarz, higiena kaszlu itd.)
  3. Ewentualny transport do szpitala zakaźnego odbywa się środkami transportu indywidualnego, z tym że nie ma konieczności dezynfekcji pojazdu.

 

Krajowy Konsultant                                                                     Krajowy Konsultant

do Spraw Chorób Zakaźnych                                                     do Spraw Epidemiologii

 

(-) dr hab. n. med. Andrzej Horban                   (-) prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński

                                                                 

 

 

wytworzył:

wprowadził: Wioletta Stefańska

ostatnia zmian: 02.01.2012r.