ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią działa na

podstawie Zarządzenia Dyrektora PSSE w Nakle nad Notecią Nr 11 z dnia

27.09.2005 r. – podstawa prawna Ustawa z dnia 29.01.2004 r.  „Prawo zamówień

publicznych „ ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami ).

wytworzył:

wprowadził: Wioletta Stefańska

ostatnia zmiana:28.02.2008